"Autistlike inimeste lähedaste ja eestkõnelejatena oleme sügavalt nördinud selle üle, kuidas rühm riiklikult autasustatud lapsevanemaid kuritarvitas autismi mõistet äsjases avalikus pöördumises kooseluseaduse teemal, seostades autismi kui psühholoogilise arengu häiret täiesti meelevaldselt kõlbelise kriisiga ühiskonnas,"seisab autismiühingu pöördumises.

Eesti Naisliidu poolt aastatel 1998-2013 valitud aasta emad ja isad sedastasid oma 28. septembri pöördumises: "Üha enam peame rääkima ja kuulma lodevast eluviisist, juhusuhetest, olukorrast, kus juba iga teine abielu lahutatakse, laste seksuaalsest ärakasutamisest, perevägivallast, liiderlikkusest, truudusetusest, seksuaalidentiteedi häiretest, meelemürkide kasutamise laiast levikust, vanemliku hoolitsuseta jäetud lastest, rahvuse püsimajäämiseks ebapiisavast sündimusest, kiiresti kasvavast psüühikahäiretega ja autistlike laste arvust jne. Kui see ei ole seotud meie ühiskonna kõlbelise kriisiga, siis mis see on?"

Autismi esinemissageduse tõusu kõrvutamine laste seksuaalse ärakasutamise ning perevägivallaga kõlbelisuse murenemise näitena jätab paratamatult mulje, et oleme keskaegsele nõiajahile veel märksa lähemal kui teadmuspõhisele ühiskondlikule debatile, märgivad autismiühingu esindajad. "Meenutagem, et erialakirjanduse põhjal on autismispektrihäirete sagenemine uuringute rohkusest hoolimata siiani selgete põhjusteta. Rääkides kõlbelistest väärtustest, on meie hinnangul aga sügavalt ebaeetiline kasutada autismi mõistet kontekstis, mis võib veelgi võimendada stigmat, mida autistlike laste vanemad tänapäeva Eestis paraku siiani kogevad."

On iseasi, kuidas arutelu all olev seaduseelnõu mõjutab või ei mõjuta tulevikus meie pereväärtuste alalhoidmist ja perekonnaga seotud valupunktide lahendamist. On teretulnud, et erinevad ühiskondlikud grupid sel teemal arvamust avaldavad. Kui seda tehakse selgelt ebapädevate seoste abiga, mis otseselt häbimärgistavad teatud puudega inimeste gruppi, saab seda pidada vaid kuritahtlikuks hoolimatuseks, tõdevad autismiühingu juhid.

"Leiame, et ükskõik millise puudega inimeste grupi kasutamine infosõjas kahurilihana on sügavalt taunitav, ja loodame, et pöördumise autorid vabandavad avalikult autismispektri häirega inimeste ja nende lähedaste ees," seisab autismiühingu pöördumises.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid