“Selle aasta viimane ajateenistusse kutsumine on ühes mõttes eriline ja esmakordne – need noormehed ja neiud osalevad ajateenistuse lõppedes ka Eesti suurima reservõppekogunemise Siil tegevustes tuleva aasta maikuus. Nii ulatuslikku ja suurearvulise koosseisuga õppust ei ole meil enne toimunud, aga nagu ütleb tunnuslausegi – iga okas loeb,“ ütles kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae.

Valdav osa kutsealustest asub aega teenima 1. jalaväebrigaadi üksustes, aga ka Kuperjanovi pataljonis ja teistes väeosades. Neidude teenimiskohad on tagalapataljonis ja pioneeripataljonis. 8-kuulise ajateenistuse kestel õpetab kaitsevägi välja täiendust reakoosseisu jaoks.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana.

Pärast ajateenistust jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.