Kokaiiniäris osalemise eest tänavu märtsis kolmeks aastaks ja kümneks kuuks vangi mõistetud Norman Kägo ja ametlikult tema vennaga seotud firma E3 OÜ esindaja Aivar Pilv taotles oma apellatsioonis tühistada Harju maakohtu otsus, millega konfiskeeriti süüdistatavalt tema elukoha ja sõiduauto läbiotsimisel ära võetud sularaha ning palus teha uus otsus, millega tagastada Kägo venna firmale mehe elukoha ja sõiduauto läbiotsimisel ära võetud sularaha ja kanda see äriühingu arvelduskontole.

Pilv taotles ka Eesti vabariigilt E3 OÜ kasuks kõikide kohtumenetlusega seotud õigusabikulude välja mõistmist.

Lisaks soovis Kägo kaitsja, et mehe süüdimõistev otsus narkokuriteos tühistataks ning tehtaks uus otsus, millega süüdistatav esitatud süüdistuses täielikult õigeks mõista. Kui kohus pole nõus Kägo otsust täielikult ära muutma, siis taotles Pilv, et järelejäänud karistuse kannaks Kägo ära tingimisi. Samuti taotles Pilv riigilt Norman Kägo kasuks kõikide kohtumenetlusega seotud õigusabikulude välja mõistmist.

Ligi 12 aastaks vangi mõistetud Tauno Laasme (varasema perekonnanimega Veri) kaitsja Aivar Ennok taotles aga Laasmele mõistetud pikaajalise vangistuse tühistamist ja kergema karistuse mõistmist. Samuti taotles ta tühistada otsus arestitud laiendatud konfiskeerimise osas ning konfiskeerimise asendamise osas.

Tallinna ringkonnakohus otsustas täna tühistada Harju maakohtu tänavu märtsis tehtud otsuse vaid osas, millega maakohus konfiskeeris muuhulgas ka DJ-na leiba teenivalt Tauno Laasmelt järgmise vara:

Pioneer CD player koos toitejuhtmega; Pioneer CD player koos kõrvaklappide, toitejuhtme ja ühendusjuhtmega; Pioneer DJ controller toitejuhtme ja ühenduskaabliga; Yamaha vastuvõtja/võimendi koos puldi, toitejuhtme ja nelja ühendusjuhtmega ja Pioneer DJM-3000 mikserpult ning Yamaha kõlarid (2 tk) mudel MS-777. Nimetatud vara määras kohus tagastada osaühingule Extra Trans, mille juhatuse liige on äriregistri aandmetel Laasme ise.

Muus osas jättis aga ringkonnakohus Harju maakohtu otsuse muutmata, seega jäid Norman Kägo kaitsja ja E3 OÜ esindaja apellatsioonid rahuldamata ning Tauno Laasme ja tema kaitsja apellatsioonid rahuldati osaliselt.

Otsus on jõustumata ja selle võib edasi kaevata 30 päeva jooksul.

Süüdistus

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi käitlesid Laasme ja Konsa 2012. aasta novembris Tallinnas ja Harjumaal korduvalt suures koguses kokaiini.

Süüdistuse kohaselt omandas Laasme oma tuttavalt Kallaselt vähemalt 20 grammi kokaiini, olles tegevuse eelnevalt kooskõlastanud Konsaga. Veidi hiljem andis Laasme tellitud aine edasi oma tuttavale Truusile.

Suurema osa omandatud kokaiinist viis Laasme seejärel vastavalt kokkuleppele Konsaga hoiule viimase elukohta, kusjuures kaks pakendatud müügikogust jättis enda autosse.

Süüdistuse kohaselt andis Laasme ühe kaasa võetud kokaiinipakendi samal õhtul vahetult Konsa kätte, et viimane toimetaks selle ostjani. Teise Laasmel kaasas olnud kokaiinikoguse võtsid politseinikud läbiotsimisel ära tema enda autost.

Laasmet ja Konsat süüdistati ka selles, et nad omandasid Kallaselt vähemalt 200 grammi kokaiini, toimetasid selle Konsa elukohta, kus kaalusid ja pakendasid aine tellimustele vastavateks müügikogusteks ning andsid osa sellest edasi Kägole, kes temale esitatud süüdistusest nähtuvalt müüs suurema osa saadud narkootilisest ainest seejärel Tallinnas edasi mitmetele inimestele.

Kägo süüdistati veel suures koguses narkoaine ehk kokku vähemalt 35 grammi kokaiini omandamises ning ühe grammi kaupa edasimüümises kahele inimesele pikema aja vältel.

Lisaks süüdistas riigiprokuratuur Kägo selles, et ta kohtumääruse alusel vahistatuna põgenes konvoeerimise käigus Tallinnas.

Tänavu 3. märtsil mõisteti Tauno Laasmele 11 ja kuriteo kaasosalisele Norman Kägole kolm aastat vangistust.

Eesti jalgpallikoondise ja Nõmme Kalju endine mängija Oliver Konsa (28), kes oli samuti kokaiiniäris osaline, vabanes juba 9. jaanuaril karistuse kandmiselt Tallinna vanglas. Talle mõisteti vangistust ühe aasta jagu.

Karistuse ülejäänud osa ehk kolm aastat vangistust mõistis kohus Konsale tingimisi nelja-aastase katseajaga. Kuna Konsa oli juba 2012. aasta 9. novembrist vahi all, siis vabanes ta 9. jaanuaril vanglast.