Koosolekule kogunes paarkümmend rahvarindelast, kes 80ndate lõpul tegelesid Rahvarinde asutamise ja ülesehitamisega, seal hulgas eestseisuse liikmed Heinz Valk, Edgar Savisaar, Kostel Gerndorf, Ülo Kaevats ja Mati Hint.

"Rahvarinde olulistest sündmustest on möödunud juba üle veerand sajandi ja seega on viimane aeg nende uurimiseks ja mälestuste talletamiseks, seda enam, et veel on meie seas olemas inimesed, kes aastaid tagasi asutasid Rahvarinde ning panid aluse iseseisvale riigile," ütles Edgar Savisaar.

"Kui me praegu Rahvarinde ja Eesti taasiseseisvumise ajalooga ei tegele, siis millal veel? Vastasel juhul võib juhtuda nii, et mõne aja pärast ongi meie riigi taasiseseisvumise ainsaks mälestuseks Heinz Valgu kuulus lause, et ükskord me võidame niikuinii," lisas Savisaar.

Rahvarinde Muuseumi juhataja Helen Lausma-Saare sõnul on asutatud seltsi eesmärgiks koguda Rahvarinde ajalooga seotud materjali ning tegeleda Eesti lähiajaloo säilitamise ja tutvustamisega.

"Meie noored ja gümnasistid ei ole kursis lähiajaloos toimunuga. Paraku pole nali, et õpilased küsivad mitu korda toimus Balti kett ja miks me tähistame 20. augustit," rääkis juhataja oma muuseumitöö kogemusest.