Kui esimese ja teise lapse toetus hakkab olema 45 eurot, siis pere kolmanda lapse toetus on sada eurot. Tõuseb ka vajaduspõhine peretoetus.

Minister lisas, et Eesti on umbes 2000 last, kes elavad hooldus- ja eestkosteperedes, ning nende toetus on uuest aastast 240 eurot lapse kohta.

Kütt avaldas heameelt, et ligi 22 000 gümnaasiumiõpilast hakkab uuest aastast saama tasuta koolilõunat.

Valitsus otsustas laiendada ka matusetoetuse saajate ringi. Lisaks omavalitsustele võivad 250 euro suurust matusetoetust taotleda toimetulekutoetust saavad inimesed.

Lisaks on eelarves 15 000 euro suurune lähtetoetus kümnele apteekrile.

Täna kinnitas valitsus järgmise aasta riigieelarve. Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad kulutused moodustavad 40,5 protsenti kogu riigieelarve kulutustest ehk 3,4 miljardit eurot.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala suurimad kulud on riiklik pensionikindlustus (1,57 miljardit eurot) ja ravikindlustus (945 miljonit eurot), mis moodustavad 74 protsenti kogukuludest. Lisaks on sotsiaaltoetusteks kavandatud 590 miljonit eurot.