Komisjoni hinnangul vajab Eestis asuv venekeelne inforuum tugevat institutsionaalset tuge ja pikaajalist strateegilist otsust, arendamaks Eestis asuva toimetusvastutusega ja kvaliteetset täiendavat meediakanalit vene suhtluskeelt kasutavatele inimestele.

Narva telestuudio

Komisjon soovitab täiendada olemasolevate korrespondentpunktide arvu, tagada nende mitmekeelsus ja ühine kasutatavus nii raadio- kui teletoimetustele, samuti tagada nende piisav tehniline võimekus.

Üks soovitus on rajada Narva ERRi telestuudio.

Venekeelse kogukonna jaoks soovitatakse algatada interaktiivsete meediaprojektide konkurss. Antud projekte saaks esitleda ERRi veebis, need annaksid ideid venekeelsele kogukonnale meelepärastest teemadest ja formaatidest ning kaasamisepraktikana oleks tegu hea algusega kogu uuele initsiatiivile.

Uus venekeelne telekanal 2015. aasta sügisel

Eelmistes punktides tehtud soovitused on komisjoni arusaama kohaselt ettevalmistuseks venekeelse avalik-õigusliku telekanali käivitamiseks pikemaajalises perspektiivis.

Komisjoni liikmete sõnutsi aitaks see kaasa sihtgrupi ühiskondlikule kaasatusele, võimaldaks edastada neile suunatud informatsiooni nende suhtluskeeles ja nõnda vähendada "tõlkes kaduma mineku" efekti.

Uus täismahuline venekeelne telekanal peaks käivituma 2015. aasta sügisel.

Kanali programmiline eesmärk peaks olema anda objektiivset ja mitmekesist informatsiooni Eestis ja maailmas toimuvast ning peaks edendama Eesti elanike ühise kogukonna tunnet, pakkudes nii eestivene kultuuri edulugusid kui ka kõigile ühiste probleemide käsitlusi.

Tutvustades ühe hooaja kestel umbes 1000 Eesti venekeelse kogukonna liiget, kellel täna selleks väljundid puuduvad, peaks kanal pakkuma äratundmist, et tegu on kogukonna oma kanaliga. Komisjoni liikmete sõnul on seda rolli väga hästi täitnud pikaajaliselt ja stabiilselt arendatud Raadio 4.

Kuna venekeelne kodanikkond on aga suhteliselt kõrge televaatamise harjumusega, siis satutakse antud vööndis pikaks ajaks Venemaal toodetud programmiga telekanalite loodud inforuumi. Antud vööndis alternatiivi pakkuv Eestis asuva toimetusvastutusega telekanal on ent seni puudunud.

Sellise telekanali loomine avalik-õigusliku ringhäälingu struktuuris aitaks 5-10 aasta perspektiivis välja arendada Raadio 4-le sarnase usaldusväärsusega telekanali. Komisjon rõhutab, et ettepaneku toetamise korral peab tegu olema pikaajalise strateegilise otsusega.

Komisjoni viimane soovitus on suurendada otseinvesteeringuid Ida-Viru kultuuri- ja spordiobjektidesse.

16-liikmelise komisjoni tööd juhib kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene. Komisjoni kuuluvad Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Katri Raik, ajaloolane ja pedagoog David Vseviov, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin ja sama ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm.

Ekspertidena on komisjoni kaasatud Raul Rebane, Hanno Tomberg ja Raivo Suviste.

Tegevajakirjanikest kuuluvad sinna Eesti Ekspressi ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja, ERRi Raadio 4 peatoimetaja Mary Velmet, ERRi venekeelse "Aktuaalse kaamera" toimetaja Jelena Poverina, ERRi uudistetoimetuse juhataja Urmet Kook.

Ametnike poolt on komisjonis riigikantselei peaministri nõunik ja peaministri büroo juhataja Liina Kersna, kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ja sama ministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalvaldkonna peaspetsialist Indrek Ibrus.