Uue gümnaasiumi idee ja võimaliku nime Collegium Estonicum pakkus tänavu kevadel välja Tallinna visiooninõukoda.

Suve hakul moodustas Tallinna linnavolikogu ja visiooninõukoja esimees Toomas Vitsut töörühma, mis töötas mõne kuu jooksul läbi riigigümnaasiumi Collegium Estonicum asutamise ja toimimise algidee.

Täna tutvustas töörühma juhtinud Mati Heidmets järeldusi linnavolikogule, millest jäi kõlama soovitus asutada Eestiga seotud teemade ja valdkondade süvakäsitlusele spetsialiseerunud riigigümnaasium.

"Tallinnas juba on inglise, saksa, prantsuse, vene, juudi jt kultuure ja keeli süvendatult õpetavad koolid, puudub aga kool, mille fookuses oleks eesti ühiskond, kultuur ja tähendusruum," märkis Heidmets.

Sellest tulenevalt pidas töörühm vajalikuks kohandada uues koolis õppetöö sisu ja meetodid nii, et need arvestaksid nende laste vajadusi, kes oma perega Eestisse ümber asuvad või siia naasevad.

Õppekava pakuks vähemalt kaht spetsialiseerumisvõimalust: tehnoloogia- ja kultuurisuunda, ning see oleks mitmekeelne, et kujundada mitmekülgse keele- ja kultuurikompetentsiga noori liidreid.

Kooli õpetajatele tuleks kehtestada kõrgendatud kompetentsinõuded ja sellele vastavad palgatingimused. Vähemalt kolmandiku õppetööst viiksid läbi Tallinnas paikneva nelja avalik-õigusliku ülikooli õppejõud.

Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõuniku Ester Šanki teatel toetasid kõigi nelja ülikooli rektorid kõrgetasemelise gümnaasiumi asutamise mõtet juba selle algjärgus ning on seda korranud pärast töörühma järeldustega tutvumist.

Ühtlasi on nad pakkunud võimalust kasutada õppetöö läbiviimiseks oma ülikooli õpikeskkonda ja laboratoorset baasi. Samuti saatsid Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia oma rektoraadi esindaja Mati Heidmetsa juhitud töörühma. Lisaks kuulusid ideed vaaginud töörühma Tallinna linnavalitsuse, haridusameti ja visiooninõukoja esindajad.