Püüa sõnul oli matemaatika eksam tänavu täiesti uues kuues.

Kitsa matemaatika eksami nõrk tulemus oli tema sõnul üllatav. Püüa pidas võimalikuks, et eksami sooritajate hulgas oli neid, kes pole kolm aastat gümnaasiumis õppinud või ka õpilased, kes oma võimetelt ei peakski õppima gümnaasiumis.

Kolm aastat tagasi muutunud eesti keele eksam on ennast õigustanud ja eksami keskmine tulemus on viimased kolm aastat tagasi püsinud 60 punkti tasemel.

Võõrkeeleeksamitest valmistati Eestis ette vaid inglise keele eksam.