Hea lugeja, meenuta oma koolikokkutulekuid ning jaga neil aset leidnud huvitavaid juhtumisi ka teistega aadressil rahvahaal@delfi.ee või kommentaariumis!