Eesti Vabariigi piiriesindaja, Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvekolonel Aimar Kössi ettepanekul toimus 5. septembril kella 13.00 ajal ühisvaatlus Vene piirivalvega, kus kinnitati piiririkkumist Venemaalt Eestisse ja tagasi Venemaale.

Selle kohta vormistati akt, mille allkirjastasid Eesti ja Vene Föderatsiooni piiriesindaja abid. Vene piirivalve ei ole siiani nõustunud 5. septembri ühisvaatluse akti ametlikult kinnitama.

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kokkuleppele on mõlema riigi valitsused määranud piiriesindajad. Piiriesindajate üheks ülesandeks on piirivahejuhtumite lahendamine. Valitsustevaheline leping näeb ette, et kui piiriesindajatel ei ole võimalik piirijuhtumi osas kokkuleppele jõuda, lahendatakse küsimust edasi diplomaatiliste kanalite kaudu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid