Kuidas tunnete end teile usaldatud vastutusalas?

Arvan, et see on kummardus Eestile nende edusammude eest, mida meie riik on viimase kahe kümnendi jooksul digivaldkonnas saavutanud.

Millised on esimesed ülesanded ametis ja mis on visioon?

Ülesandeid on palju ja eesmärk on suur - digitaalse siseturu käimalükkamine võiks Euroopa Liidu SKT-le järgmise viie aasta jooksul kokku anda lisaks 250 miljardit eurot.

Minu juhtida on valdkond, mis hõlmab seitsme voliniku vastutusala ning nõuab konkreetseid seadusandlike samme telekommunikatsioonituru ja autoriõiguste reguleerimisest, andmekaitse ja e-valitsemiseni välja.

Kui suures osas saate kaasa aidata, et e-riik laieneks Euroopa Liidus?

E-valitsemise propageerimine ja e-lahenduste kasutuselevõtt avalike teenuste osas nii EL tasandil kui liikmesriikide vahel on tõepoolest üks nendest küsimustest, mida ma hakkan kureerima. Loodan, et viie aasta pärast on kõikide liikmesriikide parimad e-lahendused üle Euroopa kasutatavad.

Mis on need sammud ja valdkonnad, mida eelisjärjekorras arendama hakata - digiallkiri, digiretsept, e-valitsuse või midagi muud?

Kavatsen esmajärjekorras keskenduda sammudele, millest võiks kodanikele olla kõige enam kasu ja millistest võiks Euroopa tervikuna saada kõige enam tulu.

Kui vaadata portfellide jaotust, siis mitme oma endise kolleegiga valitsusjuhi ajast olete nüüd samas kabinetis (Katainen, Dombrovskis). Kuidas kabineti koosseisu hindate?

Ka Jean-Claude Junker ise ning Alenka Bratušek on endised peaministrid. Tegemist on väga tugeva meeskonnaga. Kandidaatide poliitiline tase on väga kõrge: 5 endist peaministrit, 4 asepeaministrit. 11 kandidaati on kureerinud majandus või rahandusvaldkondi, 8 seotud välispoliitika elluviimisega.

Oluline on ka see, et tervelt 9 kandidaati, mina sealhulgas, osalesid ka Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias. Komisjoni koosseisu legitiimsus on väga kõrge.

Ametisseastuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tegi täna teatavaks uute volinike portfellide jaotuse. Andrus Ansip hakkab Euroopa Komisjoni asepresidendina juhtima EL-i ühtse turu digiteerimise eest vastutavat meeskonda.

Asepresidendi koha said uues komisjonis ka Läti endine peaminister Valdis Dombrovskis, kes hakkab tegelema euro ja sotsiaalse dialoogiga seotud teemadega, ning Soome endine valitsusjuht Jyrki Katainen, kelle vastutusalaks on tööhõive, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime.

Junckeri komisjonis on nüüd üheksa nais- ja 19 meesvolinikku ning seitsmest asepresidendist kolm on naised.

Järgmiseks peab Euroopa Parlament heaks kiitma kogu volinike kolleegiumi, sealhulgas presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, kes on ühtlasi Euroopa Komisjoni asepresident.

Parlamendi heakskiidu korral asub uus komisjon ametisse 1. novembril.

Andrus Ansipi asendusliige euroopa Parlamendis on Urmas Paet, kes pole oma otsust veel teinud.