Politsei- ja piirivalveamet oli tänase kohtumise kokku kutsunud, et oleks võimalik saada Vene piirivalve kinnitus 5. septembril Eesti ja Vene piiriesindajate abide allkirjastatud ühisvaatluse protokollile. Samasisuline neljatunnine kohtumine esmaspäeval lõppes tulemuseta.

"Kohtumine jääb ära, kuna Vene piirivalve teatas, et 5. septembri piirijuhtumi asjaolude ühisuurimine tuleks korraldada hiljem, kui on teada täiendavaid asjaolusid. Politsei- ja piirivalveamet teatab oma vastuses Vene piiriesindajale, et piiririkkumise asjaolud on fikseeritud 5. septembril vormistatud ühisvaatluse protokollis, Eesti pool on kõik tõendid piiririkkumise kohta juba esitanud ning ootab Vene piiriesindaja abi allkirjastatud protokolli kinnitamist," teats politsei pressiesindaja Martin Luige.

Esmaspäeval, 8 septembril naasis Eesti piirivalve delegatsioon pärast neli tundi kestnud tulemusteta kohtumist Vene kolleegidega, kus jutuks oli intsident Eesti-Vene piiril, mil rööviti kapo töötaja Eston Kohver. Eesti ja vene piiriesindajate neljatunnine kohtumine lõppes aga tulemusteta, kuna piiriesindajate abide poolt reedel allkirjastatud dokumendis sisalduvate detailide osas kokkuleppele ei jõutud.

Järgmine piiriesindajate kohtumine sama küsimuse arutamiseks lepiti kokku tänaseks, kuid see lükkus määramatuks ajaks edasi.

Rahvusvahelised lepped näevad ette, et ebaseadusliku piiriületuse märgivad algul ära mõlema poole piiriesindajate abid ja seejärel kolme päeva jooksul kinnitavad selle oma allkirjadega protokollis ka piiriesindajad ise. Just selline kohtumine, kus piiriesindajad peaksid intsidendile oma allkirjad andma pidigi täna aset leidma. Seega on väga oluline küsimus, kas Vene esindaja annab protokollile allkirja või mitte. Sellessamas lõigus, kus Kohver rööviti, on praeguseks üleval valvekaamerad.

Kaamerad paigutati sinna kiiresti vahetult pärast intsidenti selleks, et tagada sündmuskoha puutumatus. Seega ei ole juhtunust videopilti tõenäoliselt kummalgi poolel.

Lõuna prefekti Tarmo Kohv sõnas peale esmaspäevast kohtumist, et Eesti ja Vene piiriesindajate kohtumine, kus oli jutuks kaitsepolitsenik Eston Kohveri rööv, ei lõppenud tulemusteta seetõttu, et kahe riigi vahel puudub piirilepe ning Eesti ja Vene pool tõlgendaksid kontrolljoont erinevalt.

„Täna ei lepitud kokku detailides, õigemini ei nõustunud Vene pool selle juba koostatud aktiga,“ rääkis vahetult pärast esmaspäevaseid kõnelusi Lõuna prefekt Tarmo Kohv. Tema sõnul olid peamisteks vaidlusküsimusteks detailid, kust poolt kuhu keegi liikus.

Vaidlusaluseid detaile kinnitavad tõendid on Kohvi sõnul Eesti poolel olemas. Peamise tõestusmaterjalina tõi ta välja sündmuskoha vaatluse ja selle käigus kogutud füüsilised tõendid. „Seal vaadeldi igasuguseid loodusmärke ja piirivalvurid kasutavad ka selliseid fikseerimismeetodeid nagu peitemärgid ehk kui piirivalvur soovib midagi esile tuua siis ta paigaldab sinna ainult talle teadaolevad peitemärgid ja kui seda on rikutud, siis ongi teada, et piiri peal on midagi tehtud,“ rääkis ta.

Küsimusele, kas lisaks eelpool toodud tõenditele eksisteerib ka pildi-, video- või helisalvestisi ei soovinud Kohv vastata. Seevastu leidis ta, et tõenäoliselt on sellised füüsilised tõendid olemas Vene poole esindajatel. „Aga samas kanget mürki ma selle kinnituseks võtta ei taha,“ lisas ta.