Uuringu järgi peavad homoseksuaalsust sarnaselt kahe aasta tagusele uuringule vastuvõetavaks 34 protsenti Eesti elanikest, 59 protsenti ei pea. Enamik neist, kelle jaoks on homoseksuaalsus vastuvõetav, peavad homoseksuaalsust sünnipäraseks. Enamik neist, kelle jaoks see ei ole vastuvõetav, arvavad, et see on keskkonna ja kasvatuse tulem. 

64 protsenti Eesti elanikest arvab, et geid ja lesbid peavad olema seadusega kaitstud diskrimineerimise eest ka väljaspool töövaldkonda, vastu on sellele vaid 26 protsenti.

Samasooliste kooselu registreerimise võimaluse osas on toetus vähenenud 2012. aastaga võrreldes 6 protsenti ning tänaseks toetab seda 40 protsenti. Suurim langus on olnud vene keelt kõnelevate vastanute hulgas.

"Uuringu tulemused näitavad, et riik, kogu ühiskond tervikuna ja iga inimene eraldi peavad rohkem tegema, et Eesti lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised oleksid väärtustatud võrdselt kõigi teiste inimestega," ütles projektijuht ja Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. "Surve hoiakute muutumiseks negatiivsemaks tuleb nii Venemaa meedias levivast homofoobsest propagandast kui ka kooseluseaduse vastaste eelarvamustele rõhuvast retoorikast." lisas ta.

Projekti uuringute koordinaator Egert Rünne sõnul võivad negatiivsed hoiakud viia vägivalla, diskrimineerimise või ebavõrdsete võimalusteni nii LGBT inimeste kui ka nende pereliikmete jaoks. „Teisalt mõjutavad negatiivsed hoiakud Eesti atraktiivsust kõrge kvalifikatsiooniga professionaalide jaoks ning Eesti inimeste valikuid Eestisse jääda või siit lahkuda," lisas Rünne.

Uuringu jaoks viidi mais ja juunis läbi personaalintervjuud vastajate kodudes, kokku küsitleti 1010 inimest üle Eesti. Uuringuga saab lähemalt tutvuda veebiküljel www.erinevusrikastab.ee

Uuring  Eesti inimeste hoiakutest LGBT inimeste suhtes  on osa Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projektist „Erinevus rikastab", mida kaasrahastavad Sotsiaalministeerium, Euroopa Liit ja Tallinna Tehnikaülikool. Uuringu viis läbi OÜ Turu-Uuringute AS  ajavahemikul mai 2014 - juuni 2014.