Kuna kriminaalasi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendati karistust kriminaalmenetluse seadustiku alusel aga ühe kolmandiku võrra. Samas liideti karistusele süüdistatavale varasema kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistus.

Liitkaristusena peab mees kandma kokku kolme aasta, seitsme kuu ja 28 päeva pikkuse vangistuse, mille algusaega loetakse tema vahistatuna kinnipidamisest selle aasta 13. märtsil.

Lisaks peab mees tasuma menetluskulude katteks kokku 1183 eurot, seisab Tartu maakohtu ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ühises teates.

Süüdistuse järgi lõi nelja lapse isa selle aasta ööl vastu 20. veebruari oma 4-aastasele pojale karistuseks rusikaga näkku.

Seejärel viis isa lapse kraanikausi juurde, kus surus jõuga lapse näo vett täis voolanud kraanikaussi.

Kriminaalasja raames määratud kohtuarstliku ekspertiisiga tuvastati, et lapsel on jõuliselt pigistatud kaela ja vee all hoidmisest tekkis tal hingamistakistus, mis põhjustas eluohtliku tervisekahjustuse.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et isa vihastas poja peale põhjusel, et laps ropendas.

"Kohtueelsel uurimisel kohaldas kohus mehe suhtes vahistamist," sõnas kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido.

Prokuröri sõnul peaksid lapsevanemad hoiduma laste karistamisel igasugusest vägivallast, sest selline tegevus on kriminaalkorras karistatav. Ka laste ema ootab kohtuistungit laste füüsilise väärkohtlemise süüdistuses.

Antud perekond on olnud lastekaitsetöötajate huviorbiidis juba pikemat aega ning praeguseks on lapsed on perekonnast eraldatud.

Kohtumenetluse pooled peale prokuratuuri saavad eilse otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.