Raepressi teatel makstakse esmakordselt kooli mineva lapse toetust lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kui laps on Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga samal aadressil ja asub õppima Tallinnas asuvasse kooli, selle omandivorm pole oluline.

Tingimuse kohaselt peab vähemalt üks lapsevanematest olema rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse kooliminekut.

Avaldused esitatakse elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale, ka saab seda teha riigiportaali kaudu alates 10. septembrist.

Toetuse saab esitada kolme kuu jooksul ja väljamaksmine algab septembrikuu keskel, kui koolide õpilasnimekirjad on juba kinnitatud.

Toetuse teise osa saamiseks ei pea uut avaldust kirjutama, see makstakse välja juunis, kui laps jätkuvalt õpib Tallinna koolis ja pere rahvastikuregistri andmetes ei ole muudatusi.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suurus Tallinnas on kokku 320 eurot, tänavu on selleks eelarves 1,2 miljonit eurot.

Lisaks maksab Tallinn 32 euro suurust koolitoetust toimetulekutoetust vajavate perede lastele. Toetust saavad kuni 19 aastased lapsed, kes õpivad üldhariduskoolides või kutseõppeasutustes. Linnaeelarves on selleks tänavu 20 000 eurot.

Toetust ei maksta lastele, kes saavad Tallinna poolt makstavat esmakordselt kooli mineva lapse toetust.

Tallinna linn kinkis koostöös Punase Risti Tallinna Seltsi ja Forum Cinema AS-ga 336 lapsele ka koolitarvetega varustatud ranitsa.