Konverentsil käsitletavate teemade ring on lai. Tavapärasemad on suitsidaalse käitumise ja mõtlemise levimus ning riski- ja kaitsetegurid, kusjuures eraldi käsitletakse ulatuslikult noortega seonduvat. Mitmed huvitavad sessioonid on geneetika, epigeneetika ja neurobioloogia kohta. Ettekannete hulgas leidub ka filosoofilisi ja religioosseid arutlusi. Mõned sessioonid on suunatud kitsamale spetsialistide ringile, näiteks arstidele erakorralise meditsiini ja psühhiaatriaosakondades ning personalile kinnipidamisasutustes. Arutletakse selle üle, milline peaks olema suitsiidide meediakajastus ja kas see tegelikkuses on nii. Tutvustatakse riiklikke suitsiidipreventsiooni programme ning rakenduslikke sekkumisprogramme, sh e-tervisele keskendunud projekte ja nende tulemusi.

Konverents järgib traditsioonilist konverentsi formaati mõningaste uuendustega. Järgneval 3 päeval Tallinna Ülikoolis tutvustavad konverentsi delegaadid üksteisele oma töid temaatiliste sümpoosiumide, suuliste ettekannete ja posterettekannete vormis. Lisaks on võimalus osaleda töötubades, kus kogenud praktikud annavad õpetusi, kuidas käituda suitsidaalse inimesega, kuidas lähedase inimese suitsiidi järgselt toime tulla, mida spetsialist peaks kliendi juures märkama ning kuidas suitsiide ennetada. Uuenduslik osa konverentsist on debatid, mille käigus arutletakse kõige aktuaalsemate ja pisut provokatiivsete teemade üle. Sellel konverentsil on välja valitud 3 teemat: (1) Mida võime oodata e-tervisest? – st kas positiivse kõrval võib see tuua kaasa ka negatiivseid tagajärgi; (2) Kas antidepressantidel on mõju suitsidaalsusele?; (3) Kas suudame suitsiide tegelikult ette näha?

Euroopa suitsiidikonverents toimub iga 2 aasta järel, seekord juba viieteistkümnendat korda. Suitsidoloogia valdkonna parimad teoreetikud ja praktikud saabuvad siia kogu maailmast. Konverentsile on registreerunud 43 riigist 432 osalejat, neist 102 osalejat väljastpoolt Euroopat. Suurim delegatsioon saabub Suurbritanniast (44 osalejat), kuid arvukalt on esindatud ka Belgia, Taani, Norra, Hispaania, USA ja Austraalia.