Kokku esitati avaldusi 45, aga 9 ei vastanud nõudmistele, ehk nende esitajad ei olnud Tallinna linna tervishoiuasutuses töötavad arstid, hambaarstid, õed või ämmaemandad. "Potentsiaalsed üürnikud on seega olemas juba rohkem kui kolmandikul kortereist," sõnas abilinnapea Merike Martinson.

Korteri üürimise soovi avaldanud tingimustele vastavatest taotlejatest viis on arstid ja 31 meditsiiniõed. Kokku saaks hoonesse üüripinna 97 meditsiinitöötajat, kes koliks sisse  2015. aasta märtsis.

Akadeemia tee 48 hoonesse on kavandatud 24 kööktuba, 60 ühetoalist ja 13 kahetoalist korterit. Kõik korterid on varustatud köögimööbli ja -tehnikaga. Majja on planeeritud ka pesupesemise ruum koos kuivatitega, samuti ruumid nii jalgrataste kui ka lastevankrite hoidmiseks.

Eluruumide üüri suuruseks on kolm eurot ruutmeetri kohta kuus, lisaks üürile peab üürnik tasuma kõrvalkulud.

"Tervishoiutöötajate Eestist lahkumise ärahoidmise ühe meetmena on Tallinna tervishoiu arengukavas ette nähtud võimalus anda tervishoiutöötajatele üürile jõukohase, turuhinnast madalama üüriga munitsipaaleluruumid," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Terviseameti andmetel on tervishoiutöötajate väljaränne Eestist jätkuvalt suur - 2013. aastal taotles välisriigis töötamiseks vajalikku tõendit 118 arsti ja 185 õde.  Tallinna haiglate (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla) meditsiinilise personali vajadus on hetkel 238 töötajat (puudu on 76 arsti, 108 õde ja 54 hooldustöötajat).