Esimene teade tuli selle kohta, et raketti nähti Sõru (Hiiumaa) ja Triigi sadama (Saaremaa) vahelisel merealal. Radar merealal liiklust ei täheldanud ning kedagi ei avastanud ka piirkonda kontrollinud piirivalvelaeva meeskond, otsingud lõpetati 8. augustil kell 3.20.

Teine teade raketi kohta tuli Osmussaare (Läänemaa) ja Tahkuna (Hiiumaa) vahelise mereala kohta. Radar sealsel merealal liiklust ei täheldanud. Ala kontrolliti lennusalga lennuki ja Kärdla kordoni mootorpaadiga. 8. augustil kell 3.35 otsingud lõpetati, kedagi merel ei avastatud.

Kolmanda teatega anti teada raketist Rohuküla (Läänemaa) ja Heltermaa (Hiiumaa) vahelisel ala. Radar ka selle piirkonna merealal liiklust ei täheldanud. Ala kontrolliti piirivalvekaatriga, otsingud lõpetati kell 2.30, samuti kedagi leidmata.

Merevalvekeskuse töötajad panevad kõigile südamele, et vastutustundetu punase raketi kasutamine ja sellele järgnev otsingutegevus võib pikendada abi saabumise aega tõelise abivajajani.

Punast värvi raketid, lastuna veekogult või veekogu vahetust lähedusest, on  rahvusvaheline  märguanne hädaolukorrast. Punane langevarjuga rakett lendab 300 meetri kõrgusele, nähtavuskaugus on  kuni 40 kilomeetrit ja  põleb  40 sekundit - seega on pika aja jooksul päris kaugele nähtav ja annab teada, et keegi vajab abi. Sellise raketi kasutamine muuks otstarbeks kui hädasignaaliks on vastavalt piirirežiimi eeskirja punktile 51 territoriaal- ja sisemerega ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega külgnevates valdades keelatud ning toob endaga kaasa karistuse. Karistusseadustiku § 269 alusel võib punase signaalraketi ebaseadusliku laskmise eest karistada kuni saja trahviühiku või arestiga (üks trahviühik on 4 eurot).