Indreku stipendiumi eesmärk on võimaldada tasulisel (riigieelarvevälisel ehk REV) kohal õppivatel majanduslikult keerulisse olukorda sattunud üliõpilastel oma õpinguid jätkata. Stipendiumiga vabastatakse tasulistel kohtadel õppivate, heade akadeemiliste tulemustega, kuid majanduslikult keerulises olukorras olevad tudengid õppeteenustasust.

Stipendiumi puhul kehtib kaks võimalust – ülikool vabastab üliõpilase aastaks kas 100% või 50% ulatuses õppeteenustasust, seda sõltuvalt tudengi majandusliku olukorra keerukusest.

Stipendiumi taotlemiseks on üliõpilane kohustatud esitama taotluse ning läbima personaalse nõustamise Üliõpilaskonna kantseleis töötavate nõustajate juures. Nõustamine toimub Silva maja I korrusel ruumis S-141 (Narva mnt 29).

Nõustamise käigus täidetakse taotluse lisad (täidab nõustaja), selgitatakse välja taotleja kaasusest lähtuvalt esitatavad lisadokumendid (perioodi 01.01.2011 - 31.12.2011 kohta) ning antakse nõu, mismoodi peavad dokumendid olema vormistatud, kust ja kuidas neid hankida saab jne.

Stipendiumi taotlemine algas 1. augustil ning lõpeb 19. augustil. Personaalse nõustamise ajad ning toetuse taotlemisega seotud täiendava info leiate siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid