8 protsenti ei osanud oma arvamust avaldada. Suurimad erinevused suhtumises kooseluseadusesse ilmnesid vastajate vanuse ja rahvuse lõikes.

Kuni 35-aastaste elanike seas on kooseluseadusel rohkem toetajaid kui vastaseid – 52 protsenti on selle poolt ja 39 vastu, 35-50-aastaste vastajate seas on pooldajaid 33 protsenti ja vastaseid 62 protsenti. Vastajagrupis 51 aastat ja vanemad on kooseluseadusel toetajaid aga vaid 20 ning vastaseid 70 protsenti.

Eestlastest toetab kooseluseadust 40 protsenti ja selle vastu on 52 protsenti vastajatest, muust rahvusest Eesti elanikest toetab kooseluseadust aga vaid 17 ja selle vastu on 77 protsenti.

Muudest sotsiaaldemograafilistest gruppidest on toetus kooseluseadusele küsitluse koondnumbritest (34%) veidi kõrgem kõrgharidusega (39%), kõrgema sissetulekuga (40%) ning Tartu regioonis (44%) elavate vastajate seas.

Kooseluseaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise juunikuus ning selle arutelu jätkub sügisel.