"Poliitika läbipaistvuse suurendamine on igal juhul kõigi erakondade ülesanne ja antud komisjonis peab kõiki poliitilisi jõude käsitlema võrdselt," ütles Karilaid ja rõhutas, et poliitikas peavad olema võrdsed mängureeglid. "Palju enam tähelepanu tuleb pöörata poliitikutele ministeeriumite tasandil – kuna seal liigub valdav osa maksumaksja raha, siis peame kontrollima, et see ei läheks poliitkampaaniatesse," märkis Karilaid.

Jaanus Karilaid on Haapsalu linnavolikogu esimees alates 2009. aastast. Karilaid on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala.