„Arvan, et 16-aastased noored on juba sotsiaalselt piisavalt küpsed, et iseseisvalt valida. Seda näitab ka nii mõnegi teise Euroopa riigi kogemus, kus nii Austrias, Ungaris, Sloveenias kui ka mõnedes Saksamaa liidumaades on valimisiga langetatud,“ ütles Anvelt.

Kehtiva seaduse kohaselt peab inimene kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks olema vähemalt 18-aastane. Seadusemuudatuse jõustumisel saaks valimisõiguse juurde ligi 24 000 noort.

Eelnõu algatanud riigikogu liikmete hinnangul võib muudatus kaasa tuua noorte huvi kasvu poliitika, riigi ja kohaliku omavalitsuse arengu suhtes, kuna just kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse enam noori puudutavaid otsuseid – koolivõrgu, spordirajatiste ning vaba aja kohtade osas.

Valimisea langetamine puudutab vaid kohalike omavalitsuste valimisi, riigikogu valimiste puhul jääks see endiselt samaks ehk hääletada võiksid inimesed alates 18-aastaseks saamisest. Kandideerimisõiguse iga jääks samuti muutumatuks.

Eelnõu algatajateks oli 41 riigikogu liiget.