Tegemist on sama juhtumiga, mille eest Keskerakonna peasekretär Priit Toobal praegu kohtus käib. Nimelt parandas 2012. aastal Keskerakond oma aruandlust ja teatas, et leidis üle 16 000 euro eest sularahaannetusi, mis jäid inimliku eksituse tõttu varem arvele võtmata.

Prokuratuur seda juttu ei uskunud, vaid pidas sularaha sissemakse ordereid võltsinguteks. Täpsemalt pannakse Toobalile süüks 11 030 euro suuruse teadmata päritolu annetuse võltsitud dokumentide abil puhtakspesemist.

Esialgu ähvardas Keskerakonda selle eest ka erakonna ebaseadusliku rahastamise paragrahvi järgi kohtus käik, aga Keskerakonna, IRLi ja Reformierakonna häältega muudeti seadust nii, et nii väikese summa eest enam kriminaalkorras karistada ei saanud.

See ei häiri aga ERJK-d, mis saab haldusmenetluse käigus langetada otsuse, et kui tegemist on keelatud annetusega, siis tuleb kogu keelatud annetus tagastada selle tegijale või kui tegijat ei õnnestu tuvastada, siis tuleb raha kanda riigituludesse.

Kolm inimest on eeluurimise ajal tunnistanud, et nemad pole Keskerakonnale raha annetanud, kuigi Keskerakond on nad annetuse tegijatena kirja pannud. ERJK küsis prokuratuurist ja ka Harju maakohtust tõendeid, mis aitaksid komisjonil otsustada, kas tegemist oli keelatud annetusega või mitte. Komisjoni esimees Ardo Ojasalu sõnul neid tõendeid kahjuks komisjonile ei antud.

Tema sõnul see küll raskendab ERJK tööd, aga ei muuda seda võimatuks. Komisjonil tuleb nüüd lihtsalt rohkem tööd teha asjaolude selgitamiseks. Üheks võimaluseks on paluda, et juba kriminaalmenetluses tunnistusi andnud inimesed räägiksid sama jutu ära ERJK-le, mis saab seejärel haldusmenetluses otsuse teha.

Just selleks, et inimesi vähem tülitada, paluski komisjon Ojasalu sõnul prokuratuurilt tõendeid. Ojasalu ei pidanud taolist palvet ebaseaduslikuks, sest näiteks maksuasjades on ta kokku puutunud olukordadega, kus maksukuritegu uurides kogutakse kriminaalmenetluses tõendeid ja asi viiakse kohtusse. Samad materjalid antakse samal ajal maksuametile, mis hakkab tegelema saamata jäänud maksutulu sissenõudmisega.

Ojasalu oletas, et praegusel juhul ei soovinud ei prokuratuur ega kohus tõendeid jagada, sest Toobali kohtuasja vastu on suur avalik huvi ja tegemist on seetõttu tundliku teemaga.

Kriminaalmenetlus ja haldusmenetlus võivad Ojasalu sõnul kulgeda paralleelselt, sest kriminaalmenetluse eesmärgiks on selgitada välja, kas keegi on kuriteos süüdi ja teda seejärel karistada. Haldusmenetluse eesmärgiks on, et võimaliku ebaseadusliku annetuse näol teiste ees ebaausa konkurentsieelise saanud erakond peaks raha tagasi maksma, et taastuks võrdne konkurentsiolukord. Laiem eesmärk on ennetav, et erakonnad ei prooviks ennast ebaseaduslikult rahastada.