ELS-i kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar kinnitab, et tegemist on tõepoolest seadusevastase tegevusega. "Antud olukorda ELS ei tolereeri, sest lindude pesitsusajal on nende ühel või teisel viisil häirimine, sealhulgas pesade hävitamine, tõepoolest keelatud ehk seadusevastane ja karistatav tegevus," ütles Moosaar. "Olgu tegemist siis pääsukeste, piiritajate (kellele meeldib samuti kortermajades pesasid ehitada) või mõne muu linnuliigiga."

Moosaare sõnul on juhtumist teavitatud ka vastavaid ameteid. "Keskkonnainspektsioonil on õigus kontrollida olukorda ja alustada juhtumiga seoses väärteomenetlust, mis lõppeb enamasti rahatrahviga, hüvitamaks keskkonnale tekitatud kahju, olgugi et pesata jäänud pääsukesi ja nende kinni müüritud poegi rahatrahv kahjuks tragöödiast enam ei päästa," kommenteeris loomakaitsjate esindaja.

Looduskaitseseadusesse on sisse kirjutatud paragrahv, mis keelab täielikult pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise. § 74 lubab süüdimõistmise korral linnuliikide kaitsenõuete rikkumise eest karistuseks rahatrahvi kuni 150 trahviühiku (600 euro) ulatuses. Väärtegude kohtuväline menetleja on Keskkonnainspektsioon.

Moosaare sõnul on kortermaja ümber paaniliselt tiirlevad linnud hetkel meeleheitel, ent peavad ühel hetkel leppima olukorraga ning leidma endale uue elamiskoha.