Peach märkis, et koostöö efektiivseks jätkamiseks peab see saama selged piirjooned, milleks annab parimad võimalused ühise sihtüksuse loomine, mis on valmis kiirelt reageerima kriisidele nii NATO, Euroopa Liidu kui teiste sõjaliste operatsioonide raames.

"Tegu on võimetepõhise üksusega, millesse panustamise suuruse otsustab iga riik ise, kuid tahame, et sellel koostööl oleks selge raamistik. Samuti tahame, et koostöö ei piirduks ainult maaväega vaid ulatuks ka mere- ja õhuväeni ning kokku moodustuks jõud, mida oleks kiirelt ja paindlikult võimalik kasutada erinevate kriiside lahendamiseks," ütles Peach.

Loodavat sihtüksust on plaanide kohaselt võimalik kasutada nii kollektiivkaitse kui kriisireguleerimise operatsioonidel, samuti väljaõppe eesmärkidel. Eelmisel aastal alanud töö üksuse loomise suunas käib nii koos Eesti kui teiste Helmandis võidelnud riikide - Taani, Hollandi, Norra ja Kanadaga. Sel aastal liitusid projektiga ka Läti ja Leedu.

Kindral Peachi juhitud töögrupp saabus täna pärastlõunal Eestisse visiidile, et kohtuda kaitseväe peastaabi ülema kaitseväe juhataja ülesannetes mereväekapten Igor Schvedega ning arutada kahe riigi delegatsioonide vahel kaitsekoostöö küsimusi. Lisaks sihtüksuse loomisele käsitleti õhu- ja mereväe- ning haridusalast koostööd. Enne kohtumist asetas kindral Peach pärja Briti sõdurite haudadele kaitseväe kalmistul.

Eesti ja Ühendkuningriigi kaitsevägesid seob pikaajaline koostöö ISAFi operatsioonil Afganistanis, kus Eesti jalaväekompanii teenis koos Briti üksustega alates 2006. aastast. Eesti merevägi kasutab Ühendkuningriigilt muretsetud miinijahtijaid, samuti seovad ühisprojektid õhuvägesid ja meditsiiniteenistusi.

Kevadel osales õppusel Kevadtorm/Steadfast Javelin 1 Ühendkuningriigi jalaväekompanii, Ühendkuningriigi eestvedamisel alustati sel aastal Balti kaitsekolledžis tsiviil-militaarplaneerimise mooduli õpetamist. Tallinnas asuvas NATO küberkaitsekeskuses töötab briti küberspetsialist.