Süüdistuse kohaselt organiseerisid Andres (29), Dmitri (31) ja Priit (24) eelmise aasta lõpus kokaiini omandamist ja vedu Hollandist Eestisse. Selleks pidi Dmitri leidma Hollandis võimaluse narkootilise aine ostmiseks. 2014. aasta alguses sõitsid Andres ja Kristo (21) Hollandisse ning võtsid Dmitrilt vastu ostetud kokaiini, mille toimetas Eestisse sõidukijuht, keda paki sisust ei teavitatud.

Keskkriminaalpolitsei ametnikud pidasid kinni kõik selle kuriteo täideviijad. Andres, Kristo ja Dmitri tabati tänavu veebruaris samal päeval kahes linnas, Priit peeti kinni tänavu märtsis.

Riigiprokurör Andres Ülviste sõnul võeti Eestisse saabunud sõidukist ära ligi kaks kilogrammi kokaiinipulbrit, mis sisaldas 702 grammi puhast kokaiini. „Eestis oleks sellise koguse kokaiini müügilt võinud teenida kuni kakssada tuhat eurot ja ainest oleks piisanud ligikaudu kuuele tuhandele inimesele narkootilise joobe tekitamiseks,“ täpsustas riigiprokurör.

Keskkriminaalpolitsei narkoüksuse juhi Toomas Loho sõnul toimus kogu meeste tegevus politsei jälgimise all ja selleks tehti koostööd ka teiste riikide õiguskaitseasutustega. „Operatsioon õnnestumisele aitas väga palju kaasa just lai koostöövõrgustik, mis keskkriminaalpolitseil erinevates riikides on. Me kasutasime ka oma sideohvitsere Europolis ja Riigiprokuratuuri võrgustikku Eurojust,“ selgitas Loho.

Kõiki asjaosalisi süüdistatakse KarS § 184 lg 2 p 1 järgi suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemisese grupi poolt ja KarS § 392 lg 2 p 2 järgi narkootilise aine ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamises grupi poolt. Andresele lisandub veel süüdistus KarS § 184 lg 2 p 2 järgi narkokuriteo korduvas toimepanemises.

Kohtus süüdimõistmisel saab nelja meest karistada kuni viieteistaastaste vangistustega.