Neli uut volinikku asuvad ametisse kuni käesoleva Euroopa Komisjoni ametiaja lõpuni, teatas Euroopa Parlament.

Täiskogu hääletas nelja uue voliniku ametisse nimetamise poolt, häältega 421 poolt, 170 vastu, 32 erapooletut.

Parlamendi kodukorra alusel osalesid volinikukandidaadid esmaspäeval toimunud avalikel kuulamistel oma valdkonda puudutavates Euroopa Parlamendi komisjonides.

Jyrki Katainen Soomest sai volinikuks, kelle vastutusalas on majandus- ja rahandusküsimused ning euro. Ferdinando Nelli Feroci Itaaliast hakkab tegelema tööstuse ja ettevõtlusega.

Martine Reicherts Luksemburgist vastutav õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest ning Jacek Dominik Poolast eelarve ja finantsplaneerimise eest.

Kandidaadid vajavad ametikohale kinnitamiseks nüüd Euroopa Ülemkogu heakskiitu.