Raepressi teatel kulus linna ametiasutuste teenistujatele hüvitise maksmiseks kokku 1 145 142,30 eurot, millest hüvitis moodustab 854 583,80 eurot ja 290 558,50 eurot moodustavad lisanduvad maksud.

Raepress on varem selgitanud, et 1500-le inimesele täpse lisaraha maksmine sõltub allasutuste lõikes töötajate arvust ja nende põhipalkade suurustest.

Tallinna linna ametiasutuste palgajuhendi järgi võib teenistujale „töövõime säilitamiseks ja tervise taastamiseks maksta üks kord kalendriaastas hüvitist kuni teenistuja kuu põhipalga ulatuses". Seda võimalust kasutas Tallinn ka 2013. aastal.

Lisaks tervise taastamise hüvitisele plaanib Tallinn tõsta linna palgal olevate inimeste palgafondi kaheksa protsendi võrra. Selleks koondatakse üle 150 inimese.