Eesti Loomakaitse Seltsis (ELS) need naised ei tööta ning seltsi tööpraktikasse sissemurdmine ja loomade võõrandamine ei kuulu, teatas loomakaitse seltsi kommunikatsioonijuht.

Tartu raudteejaama tööriistade hoiuruumis peatus mõnda aega suuremat kasvu koer, kelle omanikuks on sealne kojamees. Raudteejaama töötajate sõnul teavad nad koera juba aastaid – koristajana töötav mees käib temaga igal hommikul ja õhtul jalutamas, koeral on täidetud vee- ja toidukauss ning sel suvel peatub koer raudteejaamas kodus aset leidvate remonditööde pärast. Eile  varahommikul õnnestus kojamehel koera varguskatse peatada, ent pärastlõunal tungisid naised lõhutud akna kaudu uuesti hoiuruumi sisse ning viisid koera minema. Samuti lõhkusid naised sissetungi käigus ruumis olnud lauad.

ELS järgib kontrollkäikudel kõiki oma protseduurireegleid. Näiteks tuleb püüda abivajava looma omanikuga üheskoos leida lahendusi, mis parandavad looma heaolu ja pidamistingimusi. Lisaks panevad reeglid ette järgida seaduseid, mis puudutavad eraomandil viibimist ning eraomandis olevasse valdusse sisenemist: eramaale sisenemiseks peab kontrollkäiku tegeval ELS-i liikmel või vabatahtlikul olema selleks omaniku luba. Samuti ei ole õigust võõrandada looma eraterritooriumilt ilma loomaomaniku nõusolekuta. Kui looma seisund on eluohtlik, võetakse ühendust vastavate järelevalveametkondadega ning kooskõlastatakse looma ära võtmine.

„Abivajava looma kohta teate saabumisel saadame olukorda kontrollima oma vabatahtlikud, kui antud maakonnas see võimalus meil on, ning kui ilmneb, et on rikutud loomakaitseseadust ja lemmikloomade pidamise nõuete määrust, teeme kirjaliku pöördumise veterinaar- ja toiduametile,“ selgitab ELS-i töökäiku hädajuhtumite projektijuht, infotelefonile vastaja ja juhatuse liige Maaja Mäll. „Veterinaar- ja Toiduamet on riiklik järelevalveasutus, kellel on kohustus ja õigus karistada loomi halvasti pidanud loomaomanikke kas ettekirjutuse, rahatrahvi või loomade võõrandamisega.“

„Kui on kahtlus, et ei ole tegemist ELS-is töötavate inimestega olenemata sellest, et võidakse end nii tutvustada, tasub võtta meiega ühendust infotelefoni numbril 526 7117 või vajadusel kontakteeruda politseiga – teeme nendega meeleldi koostööd,“ rõhutab seadusjärgse töökorralduse olulisust ELS-i tegevjuht Henry Vürst.