1. juulist hakkas kehtima uus korrakaitseseadus, mille alusel võib avalikus kohas alkoholi tarbida. Siiski, Delfi fotograafid on teinud tähelepaneku, et ei randades ega näiteks vabas õhus jalgpalli vaatamisel ei ole kuigi paljud inimesed istunud, õllepudel käes.

Seda, et avalikus kohas ei ole rohkem laaberdama hakatud, kinnitab ka politsei. "Praegu olulist muutust ei ole olnud, politsei töötab samamoodi nagu ennegi. Inimesed annavad meile jätkuvalt teada avalikus kohas alkoholi tarbijatest ning häirivalt joobnud inimestest ja ka häirivast mürast. Selliste teadete koguhulk ei ole oluliselt muutunud," tegi kokkuvõtte Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder.

Ta rõhutas, et seaduse kehtimahakkamise mõju avalikule korrale ning politsei tööle saab siiski täpsemalt analüüsida mitme kuu möödudes, samuti võtab pikemalt aega ka menetlus- ja karistuspraktika väljakujunemine. "Kuna ka kohalikud omavalitsused planeerivad kehtestada täiendavaid piiranguid avalikus ruumis alkoholitarbimisele, siis oleks praegu ennatlik anda põhjalikke hinnanguid avaliku korra muutumisele," kommenteeris Põder.

Inimestel soovitab politseinik jätkuvalt teada anda, kui keegi käitub avalikus ruumis häirival moel või nad ei saa müra tõttu kodus rahu. "Me reageerime igale sellisele teatele, aga kasutame neid teateid ka kogumina analüüsi käigus ja edasiste tegevuste planeerimisel. Seega on igast sellisest kõnest kasu ka pikas perspektiivis," kinnitas ta.

Alkoholi tarbimine ei ole aga endiselt lubatud koolides, lasteasutustes, ühissõidukites, haiglates ja lasteüritustel. Seadusmuudatus pikendas ka öörahu kehtivusaega: varem algas öörahu kell 23 ja kestis 7ni hommikul, 1. juulist on aga mürakeeldu õhtul tunni võrra tagasi tõmmatud ehk nüüd peab lärm maas olema kella 22st.