"11 aasta jooksul on Eesti Agrenska fond teinud puuetega laste ja nende perede heaks väga tänuväärset tööd. Pered lausa ootavad pääsemist fondi korraldavatesse laagritesse, kuid kuna majutusvõimalused on piiratud, siis kahjuks kõik soovijad sinna ei pääse," ütles Kütt.

Fond tutvustas ministrile oma tegevust ja perekeskuse arenguplaane. Laiemalt olid arutuse all nii rehabilitatsioonisüsteemi toimimine kui ka töövõimereform.

Minister leppis fondi esindajatega kokku järgmise kohtumise augustis sotsiaalministeeriumis, et ühiselt üle vaadata fondi tulevikunägemus ja kaaluda riigi võimalusi koostööks.

2003. aastal loodud Agrenska fond tegutseb puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomiseks varasest lapseeast kuni tööturul osalemiseni, pakkudes muu hulgas nii toimetuleku- kui ka tööõpet. 1. aprillist 2010 osutab fond igapäevaelu ja töötamise toetamise teenust. Pakutakse veel töötamise ja tööelu toetamisega seotud tegevusi, nõustamist ja abi töökoha leidmisel ning tööturul püsimisel.