Näiteks justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt. Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja suhtlustreeninguid ning arendama juba toimivaid ja ellu viima uusi metoodikaid. Toetuse saanud kaheksa algatust valiti välja 37 taotluse hulgast.

Näiteks keskendutakse Lõuna-Eestis sellele, et lapsed suudaksid mõelda oma tegevustele ja tagajärgedele – seetõttu hakatakse Tartu-, Põlva ja Võrumaal arendama laste kognitiivseid oskusi, emotsionaalset eneseväljendamist ja empaatiavõimet.

Tartu Tähe Noorteklubi üheks eesmärgiks on pakkuda sajale noorele töömaleva võimalust ning uurida seejärel, milline on tegevuse mõju noore arengule. Nõmme linnaosavalitsus võtab kasutusele "Ühise mure" meetodi, mis sobib varjatud kiusamisjuhtumite lahendamiseks ning SA Turvaline Saaremaa asub ellu viima mitmeid tegevusi, mis muuhulgas õpetavad lastele agressiivsete olukordadega toimetulekut ja annavad emadele-isadele teadmisi olemaks hea lapsevanem.

Tegevusi rahastati "Riskilapsed ja -noored" programmi taotlusvoorust nimega "Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused".

"Riskilapsed ja -noored" programmi partner on Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit, selle eelarve on 7 652 941 eurot, millest Euroopa toetus on 6 505 000 eurot ja Eesti kaasfinantseering 1 147 941 eurot. Programmperioodi lõpp on 30. aprill 2016.