Elektrilevi teatel kõrvaldati rike ja taastatakse elektriga varustatus kella 16.30 ajal.

Elektrita oli praegu 179 alajaama ja 2980 majapidamist.