Uurimiskomisjon annab oma materjalid üle peaprokuratuurile, teatas komisjoni esimees, erakonna Batkivštšõna esindaja Hennadi Moskal, kes raporti avaldas, vahendab UNIAN.

Raportis öeldakse, et vastavalt kriminaalkoodeksile loetakse kuritegu toime panduks kuritegeliku organisatsiooni poolt, kui see on toime pandud mitme isiku (viie või rohkema) range hierarhilise ühenduse poolt, mille liikmed või struktuuri osad on organiseerunud eelneval kokkuleppel ühistegevuseks raskete või eriti raskete kuritegude toimepanemiseks selle organisatsiooni liikmete või juhtkonna poolt, või teiste isikute kuritegeliku tegevuse koordineerimiseks või nii kuritegeliku organisatsiooni enda kui ka teiste kuritegelike gruppide funktsiooneerimise tagamiseks.

„Komisjon jõudis järeldusele, et selle kuritegeliku organisatsiooni juht on endine president Viktor Janukovõtš,“ öeldakse raportis ning märgitakse, et tema kui tollane relvajõudude ülemjuhataja, kellele allusid sisevägede sõjalised formeeringud, ei võtnud tarvitusele mingeid meetmeid, mis on ette nähtud põhiseaduse paragrahvides 106 ja 107, kodanike hulgas arvukate ohvriteni viinud vastasseisu lõpetamiseks.

Sellesse kuritegelikku organisatsiooni kuulusid komisjoni andmetel kogu tollane ministrite kabinet, mis hääletas 2014. aasta 22. jaanuril seadusvastastaste otsuste number 12, 13 ja 14 poolt (mille on tänaseks tühistanud Kiievi administratiivringkonnakohus); tollane siseminister Vitali Zahhartšenko, tollane sisevägede ülem Stanislav Šuljak, tollane siseministri asetäitja Viktor Ratušnjak, siseministeeriumi Kiievi peavalitsuse ülema tollane asetäitja Valeri Mazan, siseministeeriumi Kiievi peavalitsuse ülema tollane asetäitja Petro Fettšuk, siseministeeriumi Kiievi peavalitsuse ühiskondliku julgeoleku valitsuse tollane ülem Oleh Marõnenko, siseministeeriumi Kiievi peavalitsuse eriüksuse Berkut tollane ülem Serhi Kusjuk, Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) tollane esimees Oleksandr Jakõmenko, SBU esimehe tollane esimene asetäitja Volodõmõr Totskõi, SBU eriüksuse Alfa tollane ülem Oleh Prõsjažnõi, SBU terrorismivastase keskuse tollane ülem Andri Merkulov, ministrite kabineti ministri tollane esimene asetäitja Vladõslav Zabarskõi, kogu operatiivstaabi tollane koosseis, mis moodustati Jakõmenko käsul terrorismivastase operatsiooni läbiviimiseks, Kiievi Petšerskõi rajoonikohtu kogu tollane kohtunike koosseis, mis võttis vastu hiljem õigustühiseks kuulutatud otsuse ning Kiievi linnanõukogu tollased ametiisikud, kes andsid põhiseadusvastaselt Petšerskõi rajoonikohtusse sisse hagi, mille alusel otsus vastu võeti.

„Nende isikute tegevus kuulub kriminaalkoodeksi paragrahvi 255 „kuritegeliku organisatsiooni loomine“ alla,“ märgib komisjon.