Viimased kaitseväelased alustasid oma teenistust Helmandi provintsis logistilise üksuse NSE-17 koosseisus aprillis.

Üksuse ülesanne oli Afganistanis kasutatud varustuse ja relvastuse hooldus, ettevalmistus transpordiks ning Eestisse saatmine.

Logistikud võtsid Ämari lennubaasis vastus kaitseväe logistikakeskuse ülem, staabiülem ja koju jõudnud kaitseväelaste lähedased.

Logistikakeskuse ülem andis Helmandist saabunud kaitseväelastele üle ergutused. Eesti kaitseväelased teenisid Helmandi provintsis alates 2006. aasta kevadest, kui esimese jalaväeüksusena alustas seal tegevust Estcoy-2. Viimane jalaväekompanii Estcoy-17 saabus tagasi koju tänavu mais.

Kokku saadeti Camp Bastioni sõjaväebaasist tagasi 1014 tonni militaarvarustust. Seal hulgas ka näiteks eelmisel aastal kodumaale jõudnud 12 soomukit Sisu XA-180 ja sel aastal teele saadetud 13 soomukit Sisu XA-188, soomustatud veoautod MAN, frontaallaadur ja 14 merekonteinerit ning 60 tonni lahtist varustust.

Enamus Lõuna-Afganistanis olevast tehnikast ja varustusest saadeti Eestisse kombineeritult maismaa ja meretransporti kasutades.

Relvastus, sensitiivne ja kõrge väärtusega varustus tuuakse otse Eestisse C-17 tüüpi transpordilennukitega. Praeguseks on väiksem osa tehnikast ja varustusest saabunud juba Inglismaale ning suuremat osa saadetisest on oodata juuli ja augusti lõpuks. Plaanide kohaselt saabub viimane osa tehnikast ja varustusest Eestisse hiljemalt septembri lõpus.