Põhiseaduse paragrahv 64 ütleb, et riigikogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt, kui jõustub teda süüdi mõistev kohtuotsus. Seega ootab Tuiksood ees riigikogust lahkumine.

Ka Keskerakonna põhikirjas on sätestatud, et kui erakonna liikme kriminaalasjas on jõustunud süü­di­mõistev kohtuotsus, arvatakse ta erakonnast välja.

Tuiksoole mõistis ringkonnakohtus altkäemaksu võtmise eest aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse kolmeaastase katseajaga. Samuti mõisteti temalt välja altkäemaksuna saadud vara vääruses 2737,34 eurot.

Seda Tuiksoole määratud karistust leevendas täna riigikohus, sest kolleegium tõdes, et arvestades kriminaalasja keerukust ja mahukust, on tema õigust menetlusele mõistliku aja jooksul rikutud. Teisena pääses kergemalt samal alusel kohtualune Einar Vettus.

Riigikohus määras Tuiksoole kolm kuud vangistust kolmeaastase katseajaga, mis tähendab, et kui Tuiksoo kolme aasta jooksul uut kuritegu toime ei pane, ei pea ta kolmeks kuuks vangi minema.