Erakorralise istungjärgu päevakorras on:

1. Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) kolmas lugemine

2. Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

3. Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

4. Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

5. Majanduskomisjoni algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

6. Valitsuse algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine

7. Majanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" eelnõu esimene lugemine

8. Õiguskantsleri ettepanek nr 28 ravimiseaduse § 116 lõigete 1-6 põhiseadusega kooskõlla viimiseks.

Istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.