Lisaks noormeestele läheb vabatahtlikult aega teenima ka 19 neidu.

Tegemist on aasta suurima arvuga kutsealuste ajateenistusse astumisega, keda ootab ees 11-kuuline teenistus.

Aasta suurima arvuga kutsealuste ajateenistusse asumist kommenteerides ütles Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae, et tunnustab neid noormehi, kes asuvad ajateenistusse, sest nad on vaieldamatult kõige tublimad ja tervemad mehed, kellele riik võib kindel olla ja kes on mõistnud, et ajateenistus on neile auasi.

Pae lisas, et ka tööandjate jaoks on ajateenistus muutumas tulevase töötaja kvaliteedimärgiks, sest ajateenistuse läbinud mees on väärt töötaja. Ta on füüsiliselt terve, saanud kaasa head meeskonnatöö oskused, praktilise töökogemuse ja hulga erinevaid erialaseid oskusi.

Juulikuise kutsumisega alustavad ajateenijad, kelle ametikoht eeldab 11-kuulist teenistust ehk autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad.

Peagi algavat üldlaulu- ja tantsupidu silmas pidades tuli Kaitseressursside Amet vastu enam kui poolesajale lauljale/tantsijale, kelle ajateenistusse asumine satub samale ajale suurpeo ja selle proovidega.

Amet pakkus noormeestele võimaluse alustada ajateenistust erandkorras alles pärast laulu- ja tanstupeo lõppu. Nii et peol osalenud noormehed peavad varem määratud väeosadesse ilmuma 7. juulil. Sellekohase ettepaneku said pidulistest kutsealused kirjalikult ja pidid selle võimaluse kasutamisest ka Kaitseressursside Ametit teavitama.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti riigi esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana. Pärast ajateenistuse lõppu jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Ajateenistuse kohustust kutsutakse täitma kolm korda aastas - jaanuaris, juulis ja oktoobris.

Ajateenistusse kutsumine on plaaniline tegevus, mis toimub kaitseministri määruses ette antud mahus. 2014. aastal näeb määrus ette kokku 3162 kutsealuse ajateenistusse kutsumise. Vabatahtlikuna võib tänavu ajateenistusse asuda kuni 38 neidu.