Aprilli alguses tekkisid kriminaalkolleegiumi kolmeliikmelisel koosseisul süüasjas esitatud kaebuste arutamisel põhimõttelist laadi eriarvamused, mistõttu anti kriminaalasi arutamiseks kriminaalkolleegiumi kogu koosseisule ehk kuuele kohtunikule.

Juhul, kui kriminaalasja arutanud kriminaalkolleegiumi mõni liige jääb eriarvamusele, siis võib riigikohus anda kohtunikele eriarvamuse vormistamiseks aega ning otsuse kuulutamise tähtaega pikendatakse.

28. mail arutas kriminaalasja kriminaalkolleegiumi kogu koosseis ning otsus pidi kuulutatama 30 päeva jooksul. Kuna see tähtaeg langes nädalavahetusele, siis ongi lahendit oodata homme.