Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Harju maakohtu 20. detsembri 2013 kohtuotsuse, millega mõisteti Vladimir Tšaštšin, Valentina Tšaštšina, Timur Gerassimenko, Dmitri Jegorov, Konstantin Poltev, Tamme Arendus OÜ, Credit Union OÜ, IT Consulting OÜ, Infradata OÜ ja Novatech OÜ õigeks ja tegi asjas uue otsuse, millega mõistis kõik osalised süüdi suures ulatuses rahapesus kuritegeliku ühendusena.

Dmitri Jegorov, Konstantin Poltev ja Novatech OÜ mõisteti süüdi kui kuriteole kaasaaitajad. Vladimir Tšaštšin mõisteti süüdi ka kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja juhtimises.

Ära kandmisele kuuluvaks karistuseks mõisteti Vladimir Tšaštšinile 6 aastat 4 kuud ja 6 päeva vangistust.

Valentina Tšaštšinale mõisteti 3 aastat 10 kuud vangistust, Timur Gerassimenkole 1 aasta 10 kuud ja 9 päeva, Dmitri Jegorovile 1 aasta ja 8 päeva, Konstantin Poltevile 2 aastat ja 8 päeva vangistust.

Tamme Arendus OÜ-le mõisteti rahaliseks karistuseks 100 000 eurot, Credit Union OÜ-le 60 000 eurot, Infradata OÜ-le 40 000 eurot, IT Consulting OÜ-le 20 000 eurot ja Novatech OÜ-le 20 000 eurot. Samuti konfiskeeriti süüdimõistetutelt kuritegelikul teel saadud vara.

Süüdistusakti alusel süüdistati osalisi suures ulatuses rahapesus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Ringkonnakohus lükkas ümber maakohtu seisukoha, milles maakohus leidis, et eelkuriteo ehk arvutikuritegude toimepanemine ei ole tõendatud, sest selles osas puudub jõustunud kohtuotsus.

Ringkonnakohus leidis, et selleks ei ole jõustunud kohtuotsust vaja, piisab sellest, kui on olemas andmed, et eelkuritegu on toime pandud. Eelkuriteo toimepanemist tõendas Ameerika Ühendriikide süüdistusakt ja muud asjas kogutud tõendid.

Ringkonnakohus leidis, et pahavara alla laadimine ei toimunud arvutikasutajate nõusolekul kuna puuduvad tõendid selle kohta, et arvutikasutajad oleks nõustunud oma arvutisse pahavara paigaldamisega ja vastavate sätete muutmisega.

Samuti ei nõustunud ringkonnakohus maakohtu seisukohaga, et süüdistuse esitamisega on rikutud kahekordse karistamise keelu põhimõtet kuna Eestis on osalistele esitatud süüdistus rahapesus ja kuritegelikku ühendusse kuulumises, kuid Ameerika Ühendriikide süüdistusaktis süüdistatakse osalisi arvutikuritegude toimepanemises. Seega on tegemist erinevate süüdistustega.

Otsust on võimalik vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul, teatas Tallinna halduskohtu ja ringkonnakohtu pressiesindaja.