„Koostöö Kogul on nende teemadega tegelemiseks tipptasemel kogemused ja teadmised. Selle kõrval oleme alustanud järgmise Eesti Inimarengu Aruande koostamist, aruanne ilmub tuleva aasta kevadel,“ selgitas Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel.

Eesti Koostöö Kogu Harta on sihtasutuse sisuliste tegevuste aluseks olev programmiline dokument, mida uuendatakse iga kolme aasta järel. Harta sünnib Eesti Koostöö Kogu liikmesorganisatsioonide koostöös, väljendades enam kui 70 valitsusvälise organisatsiooni ühiseid prioriteete.
Vabariigi Presidendi poolt asutatud Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu seirab tähelepanelikult Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid ja valitsusväliste organisatsioonide võrgustiku poolt oluliseks peetavaid teemasid, töötades neis valdkondades huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

Harta 2014 tekstiga on võimalik tutvuda Koostöö Kogu kodulehel.