Rasmusseni sõnul töötatakse paketi täpsemad detailid välja lähimate nädalate jooksul ning lõplik otsus selle osas tehakse septembris Walesis toimuval NATO tippkohtumisel.

„NATO avatud uste poliitika on olnud ajalooline edu. See on levitanud rahu ja koostöötahet üle Euroopa pretsedenditult,“ sõnas Rasmussen. „Walesi kohtumisel tähistame seda edu uuesti. NATO uks jääb lahtiseks. Mitte ühelgi kolmandal riigil ei ole õigus panna NATO laienemisele vetot.“

Samuti alustatakse intensiivseid läbirääkimisi ka Montenegroga, kelle puhul otsustatakse 2015. aasta lõpuks, kas neile liitumiskutse saata.

Täna toimuval NATO välisministrite kohtumisel üheks olulisimaks teemaks on kollektiivkaitse ja Euroopa julgeoleku kindlustamine. Kohtumisel arutatakse ka NATO-Venemaa suhteid muutunud julgeolekuolukorras.

Lisaks kollektiivkaitsega seonduvatele aruteludele valmistavad välisministrid ette septembris Walesis toimuvat NATO tippkohtumist ning kõnelevad NATO laienemise teemadel. Samuti räägitakse Afganistaniga seonduvast.