„Täname Euroopa Komisjoni kiirmenetluse läbiviimise ja hea koostöö eest,“ ütles peaminister Rõivas. „Kokkulepe võimaldab meil toetada Euroopa Liidu rahadega Eesti majandust ja rajada uusi töökohti.“

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso allkirjastas Eesti, Läti ja Leedu partnerluslepped pressikonverentsil ja andis need pidulikult valitsusjuhtidele üle.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Eesti üks esimesi riike, kes on valmis Euroopa Liidu uue eelarveperioodi vahendeid kasutama hakkama.

Kokku on Euroopa Liidu fondide toetusmaht Eestile ligi 4,3 miljardit eurot. Sellele lisandub Eesti riigieelarve ja toetuse saajate panus. Koos põllumajanduse otsetoetustega ja Euroopa Liidu poolt keskselt administreeritavate valdkondlike programmide ja rahastutega on kogu võimalik Euroopa Liidu rahastus 5,9 miljardit eurot.

Kohtumisel tegid Balti peaministrid Rail Balticu ühisavalduse, millega näidati üles üksmeelt projekti arengu suhtes, tunnustatakse riikidevahelist tööd ja innustatakse kiiremas korras võtma vajalikke samme ühisettevõtte reaalseks asutamiseks.

Peaminister Rõivas tänas Euroopa Komisjoni Rail Balticu kui Balti riikide olulisima taristuprojekti arendamis- ja planeerimistegevuse toetamise eest.

„Meie järgmine ühine eesmärk on rahastustaotluse koostamine ja esitamine septembris avanevasse taotlusvooru,“ ütles Rõivas. „Eesti jaoks on tähtis, et raudtee arendatakse kuni Poolani välja vastavalt kokkulepitule.“

Balti peaministrid allkirjastasid ka ühispöördumise Euroopa Komisjoni presidendile José Manuel Barrosole ja komisjoni energiavolinikule Güther H. Oettingerile, kus väljendati vajadust ühtse ja sõltumatu energiaturu ja -ühenduste järele.

Välis- ja julgeolekupoliitilisi küsimusi arutades väljendasid Barroso ja Balti peaministrid tõsist muret, et Venemaa ei ole astunud samme olukorra deeskaleerimiseks Ukrainas. Leiti, et tuleb viivitamatult arutada uute sanktsioonide kehtestamist Venemaa suhtes.

Peaminister Rõivas ütles, et muutunud julgeolekupoliitilist olukorda Euroopa Liidu idanaabruses tuleb arvesse võtta ka kandidaatide valikul Euroopa Liidu tippjuhtide kohale.

„Eesti toetab Jean-Claude Junckeri kandidatuuri Euroopa Komisjoni presidendi kohale,“ ütles Rõivas. „Oma kauaaegse töökogemusega Euroopa Liidu ühe liidrina mõistab Juncker hästi, millist tähtsust omab praegu ühine välispoliitika.“

José Manuel Barroso visiit Eestisse kestab ühe päeva. Peaminister Rõivas ütles, et Eesti hindab väga kõrgelt Barroso rolli Euroopa Liidu tugevdamises, majanduskriisist väljatulekul ning Ida- ja Kesk-Euroopa riikide lõimumisel Euroopa Liitu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid