"Väga suure tõenäosusega annab Tallinna TV asja arutada kohtule, sest keeld Tallinna TV ajakirjanikele osa võtta valitsuse pressikonverentsist ei võimalda täita tehnilise järelevalve ameti poolt TTV-le omistatud tegevusloas esitatud nõudeid," ütles Tallinna Televisiooni juhatuse liige Toomas Lepp Delfile.

Tallinna TV teatas oma töötajate boikoteerimisest ka ajakirjanike liidu juhatusele. "Sooviksin Teid informeerida poliitilisest tsensuurist Eesti vabariigis. Eesti Vabariigi valitsuse pressibüroo on keeldunud 13. juunil lubamast üleriigilist telekanalit Tallinna Televisiooni avalikele pressikonverentsile. Samas on akrediteering teistele Eesti telekanalitele antud. /---/

Tallinna TV programm edastab oma uudisteprogrammis esmajärjekorras uudiseid Tallinnas toimuvast, aga ka muudest vabariigi tähtsamatest sündmustest. Palju on Tallinna TV-s kultuurisaateid, samuti vestlusringe poliitilistel ja elulistel teemadel. Neist võtavad regulaarselt osa erinevate Eesti erakondade esindajad – näiteks Igor Gräzin Reformierakonnast, Andra Veidemann Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, Mart ja Martin Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Heimar Lenk Keskerakonnast, Ignar Fjuk Reformierakonnast jpt.

Igapäevane klassikaline uudistesaade "Täna" annab sõna nii omavalitsuste kui ka valitsuse esindajatele ja erinevate maailmavaadetega kommentaatoritele (Toomas Alatalu, Ahto Lobjakas, Linnar Priimägi jpt).

Uudistesaadetes töötavad ajakirjanikud ei ole erakondade liikmed, nad on vabad omi mõtteid esindama.

Üheks traditsiooniliseks töövormiks on ajakirjanike osalemine vabariigi valitsuse pressikonverentsidel. Kuni 4. juunini 2014 võtsid Tallinna TV reporterid vabalt osa iganädalasest valitsuse pressikonverentsist. Aga pärast seda kui Tallinna TV ajakirjanik oli küsinud peaministrilt mõne ebamugava küsimuse, näiteks miks valitsus seob lahti alkoholiaktsiisisist teede rahastamise kohustuse, enam TTV-d valitsuse pressikonverentsidele ei lubata.


Tallinna Televisioon palus siiski akrediteerimist nagu see on võimaldatud Eesti teistele meediakanalitele. Vastus oli eitav," seisab ajakirjanike liitu saadetud TTV  avalduses.

Millega Stenbocki maja keeldu põhjendab?


6. juunil saatis valitsuse kommunikatsioonibürro TTV-sse põhjenduse, miks linnateleveisiooni ajakirjanikke pressikonverentsile ei lubata: "Tallinna TV ei ole käsitletav sõltumatu meediaväljaandena, vaid Tallinna linna eelarvest rahastatava infokanalina. 

Peaminister Taavi Rõivase seisukoht on, et Tallinna TV ei ole Eesti avalikkuse huvides töötav ja objektiivne kanal. Tallinna linna eelarvest ja seeläbi ka maksumaksja rahast finantseeritav kanal on näidanud, et tegutseb vaid Tallinnas võimul oleva erakonna huvides, eksitades sel viisil avalikkust ning kahjustades Eesti huve." 

 Peaminister Taavi Rõivase sõnul otsustas ta Tallinna televisooni valitsuse pressikonverentsile mitte lubada, sest tegemist on kallutatud kanaliga.

"Kõik ajakirjanikud on valitsuse pressikonverentsile oodatud, kuid ühemõtteliselt kallutatud kanalit ei saa nimetada tasakaalustatud ajakirjandusväljaandeks," selgitas Rõivas täna Delfile.

Rõivas ütles, et soovi aidata kaasa Tallinna maksumaksja rahaga ülalpeetava propagandakanali toimimisele.

"See 10 miljonit eurot, mis Tallinnas kulutatakse Keskerakonna propagandaks ja Eesti riigi halvustamiseks, tuleks suunata hoopis investeeringuteks lasteaedadesse ja teedesse," lisas Rõivas.

Eesti rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk ütles eile, et Rõivase kehtestatud keeld mitte lubada Tallinna TV ajakirjanikke valitsuse pressikonverentsidele on vastuolus demokraatia põhimõtetega. "See on päris uskumatu lugu. Eestis juunikuus 2014 sellist asja peaministrilt kuulda on väga veider," nentis Tammerk Tallinna TV uudistesaatele TÄNA antud intervjuus.