Ta oli rahul ka sellega, et selle vastu hääletas vaid üks saadik, kelleks oli keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin.

Samuti pidas ta oluliseks vabariigi valitsuse seaduse muutmist, mis võimaldab teha riigi valitsemist paindlikumaks, ning peretoetuste seaduse muutmist, millega tõsteti lapsetoetusi.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas märkis, et hoolimata valitsuse vahetusest on opositsiooni kandev jõud endiselt samaks jäänud. Ta kiitis uut riigikogu esimeest Nestorit ja tasuta koolitoidu eelnõu sisseandmist. Samas kritiseeris Ratas teeseaduse muutmist, mis loob võimaluse teede rahastamise vähendamiseks.

Nestori sõnul oli inimestel väga suur huvi kooseluseaduse vastu, mis täna öösel läbis esimese lugemise. Küll aga koorus kooseluseaduse arutelust välja see, kui vähe on riigikogu oma töökorraldust inimestele selgitanud. Tema sõnul peavad kõik algatatud eelnõud minema suurde saali arutlusele, mistõttu kooseluseaduse vastaste süüdistused, et eelnõu suruti õiguskomisjonis jõuga läbi, pole kohased.

"Mul oleks hea meel, kui veebruaris saaks teatada selle seaduse vastuvõtmisest," lausus Nestor. Riigikogu aseesimees Laine Randjärv märkis, et tänaöine hääletus oli üks ausamaid hääletusi riigikogus, sest polnud mingeid fraktsioonide kokkuleppeid, kuidas hääletada ja pilt oli seetõttu väga kirju, polnud mingit veelahet ei soo ega vanuse järgi.