Akadeemia tee 48 eluruumid antakse pärast elamu rekonstrueerimist üürile Tallinna linna tervishoiuasutuses töötavatele arstidele, hambaarstidele, õdedele ja ämmaemandatele. Avaldusi eluaseme sooviga hakatakse vastu võtma augustis, komisjoni tööd juhib Merike Martinson.

Kinnisvaraportaali kv.ee hinnastatistika kohaselt oli 2014. aasta esimese viie kuu keskmine Mustamäe korterite üür 7,8 eurot/m2 kuus.

Lisaks üürile peab üürnik tasuma kõrvalkulud, mida sõltuvalt kululiigist arvestatakse vastavalt tema poolt tegelikult tarbitule (vesi, elekter jm) või vastavalt tema kasutuses olevate eluruumide üldpinnale (küte, prügivedu, heakord jm).

Akadeemia tee 48 hoone rekonstrueerib Tallinna Linnavaraameti tellimusel arstide ja õdede majaks Ramm Ehitus OÜ. Hoonesse saab soodsa üüripinna 97 meditsiinitöötajat. Hoone on valmis üürnikke vastu võtma juba järgmise kevade hakul.

Terviseameti andmetel on tervishoiutöötajate väljaränne Eestist jätkuvalt suur - 2013. aastal taotles välisriigis töötamiseks vajalikku tõendit 118 arsti ja 185 õde. Eriti teravalt puudutab arstide ja õdede Eestist lahkumine Tallinna elanikke - Tallinna haiglate (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla) meditsiinilise personali vajadus on hetkel 238 töötajat (puudu on 76 arsti, 108 õde ja 54 hooldustöötajat).

Eelmärgitud andmetest nähtub kasvav vajadus toetada linna arste ja õdesid eluasemeprobleemi lahendamisel. Üks oluline lahendus on luua arstidele ja õdedele võimalus taotleda linnalt jõukohase üüriga munitsipaaleluruume.