Läti Riia Ülikooli teoloogia teaduskonna pöördumisele alla kirjutanud professor Laima Geikina hoiatab, et väiksearvulise töötajaskonna ja limiteeritud majandusliku toetusega akadeemilistel üksustel on raske ellu jääda, kui nad on osa suuremast struktuurist teistsuguste võimusuhete ja prioriteetidega. „Pidades silmas religiooniuuringute kasvavat mõju EL riikides, oleks usuteaduskonna säilitamine eraldi üksusena strateegiliselt õige käik,“ leiab Riia ülikooli esindaja.

Alljärgnevalt avaldame täismahus Eesti Kirikute Nõukogu pöördumise.

Tartu Ülikooli struktuurireform

Lugupeetud Tartu Ülikooli nõukogu ja Tartu Ülikooli senat

Eesti Kirikute Nõukogu ja Tartu Ülikooli ühishuvide protokoll sedastab, et osapoolte peamiseks ühishuviks on usuteadusliku teadustöö ja hariduse arendamine Eestis. Avaldame Tartu Ülikooli tänu senise väga hästi sujunud koostöö eest.

Eesti Kirikute Nõukogu tööandjate esindajana ja ülikooli lepingulise koostööpartnerina elab kaasa teoloogiaalase õppe- ja teadustööle Tartu Ülikoolis.

Eesti Kirikute Nõukogu peab oluliseks, et struktuurireformi tehes tagataks Tartu Ülikoolis teoloogilise hariduse säilimine ja jätkusuutlikkus. Parimal moel saab seda teostada usuteaduskonna kaudu, mis on olnud Tartu Ülikoolis aastast 1932 üheks sümbolväärtuseks.

Eesti Kirikute Nõukogu palub Tartu Ülikooli nõukogul teha endast olenev selleks, et Tartu Ülikoolis säiliks usuteaduskond omanimelise struktuuriüksusena.

Lugupidamisega

Peapiiskop Andres Põder
Eesti Kirikute Nõukogu president