Totter on ka Kopli kooli lapsevanemate poolt õhku visatud põhjendus, et õpetaja ei tulnud mitu nädalat enne eksamit kooli, kuna enamik materjalist oleks pidanud selgeks saama juba kuuendas, seitsmendas ja kaheksandas klassis ning eksami sooritamiseks oli vaja ära lahendada ainult 50 protsenti ülesannetest.

Mina töötan suhteliselt kehva tasemega koolis ja minu koolis sooritas selle eksami edukalt vähemalt 85 protsenti õpilastest.

Rääkides koolidest, kus peaaegu pooled õpilased kukkusid läbi, võime ilmselt alustada sellest, et õpetaja pole kunagi lasknud õpilastel võrrandite lahendamiseks vajalikke valemeid pähe õppida, on lubanud neid kogu aeg kusagilt järele vaadata või on pigistanud spikerdamise puhul silma kinni.

Ilmselt on õpetaja kõik need aastad pannud välja positiivseid veerandihindeid, sest ta ei viitsi õpilastega suvetööle jääda. Minul näiteks jääb kümme õpilast suvetööle, aga minu koolis teised õpetajad ei jäta kedagi, sest nad ei viitsi end koormata.

Mõnes koolis on suvetööle jätmine või veerandiks kahe panemine õpetajale tohutult tülikas paberitöö. See on raudkindel, et õpsid ei pane halbu hindeid, sest nad ei viitsi tagajärgedega tegeleda. Mitte ainult minu koolis. Mulle on öeldud, et "jajah, sel veerandil saad veel kahe panna, aga järgmisel ju enam ei saa, sest siis peab suvetööle jätma!" Mis mõttes ei saa?!

See on absurdne suhtumine, sest õpilased tabavad kohe ära, et nad ei jää suvetööle, mida iganes nad teevad või ei tee. Ja siis nad ei tee enam midagi.