Hea lugeja, kui sa ise või mõni su lähedane tegi tänavu põhikooli matemaatikaeksamit, või kui oled üks neist, kes lapsi selle jaoks ette valmistas, siis anna teada, kas eksam oli tõesti liiga raske ning kui paljud kukkusid läbi sinu koolis?

Võta sõna kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !