Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu Kopli kunstigümnaasiumi üheksanda klassi õpilastest, kellest 45 protsenti kukkus matemaatikaeksamil läbi. Lugu kommenteeris SA Innove kommunikatsioonijuht Anneli Aab, kelle sõnul näitab varasem statistika, et matemaatikaeksamil kukub läbi umbes 15 protsenti õpilastest. Selle aasta eksamitulemuste statistikat pole veel teada.

Delfi toimetusele tuli vihje, et ligi pooled põhikooliõpilased põrusid matemaatikaeksamil ka Väike-Maarja koolis.

Direktor Raili Sirgmets kinnitas andmeid ja ütles, et sel aastal oli tõepoolest palju läbikukkujaid. Sirgmetsa sõnul olid põhjusteks tavapärasest raskemad ülesanded ja ülesannete järjestus.

Väike-Maarja koolis tegi põhikooli matemaatikaeksamit 32 õpilast, sinna hulka kuuluvad ka õhtukooli õppurid. Eksam tekitas Sirgmetsa hinnangul probleeme just õpilastele, kelle hinded on tavaliselt kahe ja kolme piirimail. Direktor rõhutas, et praegune hinnang on vaid tema isiklik arvamus, sest arutavad hinneteseisu ka pärast valikeksami tulemuste saabumist.

Sirgmets lisas, et lapsevanemad pole koolile matemaatikaõpetaja kohta kaebusi esitanud.

Hea lugeja, kui sa ise või mõni su lähedane tegi tänavu põhikooli matemaatikaeksamit, või kui oled üks neist, kes lapsi selle jaoks ette valmistas, siis anna teada, kas eksam oli tõesti liiga raske ning kui paljud kukkusid läbi sinu koolis? Võta sõna kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !